Preventieve screening

Vrouw in Balans screent preventief personeel van bedrijven. Onze aanpak kenmerkt zich door een positieve benadering van de uitkomsten. Natuurlijk is risico inventarisatie belangrijk om (toekomstige) klachten aan het licht te brengen. Door de positieve insteek bieden wij u de kans uw medewerkers concrete handvatten aan te reiken om gezonder te gaan leven en risico’s te verminderen. Dat betaalt zich terug op de werkvloer!

Wij checken uw medewerkers op locatie. De onderzoeken worden uitgevoerd door B.I.G. geregistreerde verpleegkundigen.

Risicofactoren

Niet iedereen loopt evenveel kans op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dat heeft te maken met risicofactoren. Deze kunnen erfelijk bepaald zijn, te maken hebben met leefstijl of een andere oorzaken. Een test bestaat uit risicoinventarisatie en metingen.

Inventarisatie

Ziektes en medicijnen
Familiaire factoren
Leefstijl factoren
Stress

Metingen van

Bloedsuiker
Bloeddruk
Cholesterol
Gewicht

Een healthcheck bestaat uit

Bloeddruk meting
Bloedonderzoek*
Body Mass Index (BMI)
Risico profiel hart- en vaatziekten
* op glucose en uitgesplitst cholesterol (totaal cholesterol, HDL, LDL, Triglyceriden en ratio)

Uit te breiden met

Longfunctieonderzoek
Botontkalkingsrisico
Hormonale status

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Delen op

Tweet

Wat klanten over ons vinden